Upphävd författning

Kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1955-12-16
Ändring införd
SFS 1955:690
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att för sjöfartsverket fastställa
dels emblem, att utgöra sjöfartsverkets igenkänningstecken å tjänstefartyg, båtar och andra verkets tillhörigheter, vilka befinnas böra lämpligen förses med dylikt tecken, sålunda: ''Ett ankare med vidfästat tåg och däröver en femuddig, strålande stjärna, allt av guld, i ovalt eller runt, blått fält, omgivet av ett tåg av guld, hela emblemet krönt med kunglig krona av guld med rött foder och blå glob'';
dels ock standert, att föras å sjöfartsverkets tjänstefartyg och båtar vid dessas användning för verkets räkning i annan tjänst än lotsningstjänst, sålunda: ''I tvåtungad, blå duk med grunda flikar samt övre och undre kanterna parallella ett ankare med vidfästat tåg och däröver en femuddig, strålande stjärna, allt gult.

Ändringar

Kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket

Förordning (1995:158) om upphävande av kungörelsen (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket

    Omfattning
    upph.