Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:489) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-09-21
Ändring införd
SFS 1956:489
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Belgien den 1 augusti 1956.

Ändringar

Kungörelse (1956:489) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.