Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:594) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 12 december 1955 undertecknat avtal om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda-Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-11-15
Ändring införd
SFS 1957:594
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1957:594) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 12 december 1955 undertecknat avtal om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda-Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Övergångsbestämmelse

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande såvitt angår förhållandet mellan Sverige och de båda staterna Burundi och Rwanda för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
Förarbeten
Prop. 1956:33

Ändring, SFS 1974:674

    Omfattning
    upph. att gälla mellan Sverige och Zaire

Ändring, SFS 1987:1047

    Omfattning
    upph.