Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi

Version: 1957:595

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-11-15
Ändring införd
SFS 1957:595
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi

Ändring, SFS 1974:674

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Zaire

Ändring, SFS 1987:1047

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande såvitt angår förhållandet mellan Sverige och de båda staterna Burundi och Rwanda för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Omfattning
  upph.