Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:626) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-11-22
Ändring införd
SFS 1957:626
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Frankrike den 1 november 1957.

Ändringar

Kungörelse (1957:626) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.