Kommerskollegii Meddelande (1958:175) angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1958-04-25
Ändring införd
SFS 1958:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Anvisningarna, som utfärdats i anslutning till Kungl. Maj:ts kungörelse den 7 februari 1958 (nr 46) om ändring i förordningen den 7 oktober 1921 angående eldfarliga oljor, äro införda i Kommerskollegii författningssamling Ser. A. nr 3 år 1958.
Anvisningarna äro avsedda att tjäna till ledning dels för den som ämnar inrätta upplag för eldfarlig olja och dels för de myndigheter som hava att yttra sig över ansökan om tillstånd därtill eller besluta i sådant ärende.

Ändringar

Kommerskollegii Meddelande (1958:175) angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja