Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1958-10-24
Ändring införd
SFS 1958:529
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t fäster kommunernas uppmärksamhet på angelägenheten av att utgallring av kommunala arkivalier sker med omsorg och försiktighet samt under iakttagande av lämpliga gallringsfrister. Tillika uppdrager Kungl. Maj:t åt riksarkivet att, i huvudsaklig överensstämmelse med 1956 års arkivgallringskommittés förslag, meddela närmare råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv.

Ändringar

Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv (upphävd genom riksarkivets författningssamling 1987:2)