Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-09-04
Ändring införd
SFS 1959:463
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier

Ändring, SFS 1967:612

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Uganda

Ändring, SFS 1972:475

  Omfattning
  upph. 1959:462, 463 såvitt avser Kenya

Ändring, SFS 1977:581

  Omfattning
  upph. såvitt avser Tanzania

Ändring, SFS 1987:1044

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och det territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Omfattning
  upph.