/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:464) angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1959-09-30
Ändring införd
SFS 1959:464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, sedan mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 10 september 1959 träffats överenskommelse - i svensk text av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar - om Finlands anslutning till en mellan övriga nämnda länder den 19 mars 1955 avslutad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna, funnit gott förordna, att överenskommelsen den 10 september 1959 skall för Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 1 december 1959.

Ändringar

Kungörelse (1959:464) angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna