Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1959-12-04
Ändring införd
SFS 1959:518 i lydelse enligt SFS 1976:52
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  För ett vart av nedan angivna tre områden skall finnas sådan nämnd som avses i omförmälda lagar:

 1. Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län;
 2. Västerbottens län; samt
 3. Norrbottens län.

2 § har upphävts genom förordning (1976:52).
3 § har upphävts genom förordning (1976:52).

4 §  Sedan beslut meddelats i ärende som handlagts av nämnd, skall ordföranden insända samtliga handlingar i ärendet jämte avskrift av beslutet till vederbörande lantmäterikontor, där de skola förvaras.

Ändringar

Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut

Ändring, SFS 1962:603

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1967:893

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1976:52) om ändring i kungörelsen (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut

  Omfattning
  upph. 2, 3 §§