Upphävd författning

Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Ändring införd
SFS 1960:669
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Garphyttans nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 §  Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 § första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

[S2]att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral;

[S3]att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest borttaga växter eller växtdelar;

[S4]att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

[S5]att tälta eller göra upp eld;

[S6]att medföra okopplad hund;

[S7]att nyttja motordrivet fordon annorstädes än på utfartsvägen från Svensboda. Kungörelse (1968:671).

3 §  Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:671).

Ändringar

Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark

Förarbeten
Prop. 1909:125

Ändring, SFS 1968:671

    Omfattning
    ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.