Upphävd författning

Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Ändring införd
SFS 1960:673
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Blå Jungfruns nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ön i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 §  Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 § första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

[S2]att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral;

[S3]att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att vid förflyttning eller eljest göra åverkan på klipphällarnas moss- och lavtäcke;

[S4]att plocka bär annat än för omedelbar förtäring så ock att eljest borttaga växter eller växtdelar;

[S5]att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

[S6]att tälta eller göra upp eld;

[S7]att medföra hund. Kungörelse (1968:674).

3 §  Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:674).

Ändringar

Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark

Ändring, SFS 1968:674

    Omfattning
    ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.