Upphävd författning

/r1/ Lag (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och

Version: 1961:263

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi GUSTAF ADOLF, /k/ med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: /-k/ att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att de uppgifter och befogenheter, som enligt lag eller författning tillkomma riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen, i stället skola tillkomma riksförsäkringsverket, såvitt ej annat särskilt föreskrives.

Ändringar

Lag (1961:263) om överflyttande på Riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkomma riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen

Lag (2004:794) om upphävande av lagen (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph.