Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:216
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som stadgas i lagen om rikets mynt, kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks försorg tillhandahållas allmänheten med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur, ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:
/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG" samt, nedtill, "1882 11 XI 1962".
/k/ På myntets frånsida: /-k/ Den romerska gudinnan Minerva i helfigur i egenskap av konstens och vetenskapens beskyddarinna.
Omskrift: "LITTERATUR VETENSKAP KONST". Nedtill till vänster om figuren "5" och till höger "KR". Under figuren från vänster till höger myntgravörens monogram, S:t Eriksmärket samt myntdirektörens monogram.
/k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter.
/k/ Randen /-k/ räfflad med omväxlande en bred och två smala åsar.

Ändringar

Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor