Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:370
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens beslut funnit gott förordna, att skyldighet att vid förvärv av jord, som tillhört Danviks hospital, utgiva rekognitionsavgift till hospitalet icke skall föreligga beträffande fång, för vilket fångeshandling upprättas den 1 januari 1963 eller senare.

Ändringar

Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital