Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:379) angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1962-06-28
Ändring införd
SFS 1962:379
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att sedan ridderskapet och adeln vid innevarande års lagtima adelsmöte beslutat, att riddarhuskapitationsavgiften tills vidare skall erläggas med trettio kronor årligen av envar till myndig ålder kommen adelsman, som är mantalsskriven i riket och till staten erlägger inkomst- eller förmögenhetsskatt, hava Vi, på framställning av riddarhusdirektionen, velat härigenom kungöra berörda beslut till efterrättelse.

Ändringar

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:379) angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften