Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-11-23
Ändring införd
SFS 1962:584
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring

Förordning (1988:572) om upphävande av kungörelsen (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-07-01