Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:99) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-04-13
Ändring införd
SFS 1962:99
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att räntan å lån varom förmäles i dels kungörelsen den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examnen, dels kungörelsen den 30 april 1948 (nr 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, dels kungörelsen den 16 juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, dels kungörelsen den 30 juni 1952 (nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s.k. flyktingstudenter, dels kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelser om studielån åt flyktingstudenter, dels ock kungörelsen den 30 juni 1950 (nr 436) med särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande, de båda sistnämnda kungörelserna i vad de avse studielån med statlig kreditgaranti, skall från och med den 1 maj 1962 tills vidare utgöra 4,75 procent.

Ändringar

Kungörelse (1962:99) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti

Ändring, SFS 1991:323

    Omfattning
    upph.