Upphävd författning

Brev (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-06-28
Ändring införd
SFS 1963:419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t föreskriver, med upphävande av Sin skrivelse den 30 december 1910 (SFS nr 159) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränserna för visst till nationalpark avsett område av Gotska Sandön m.m., att hela Gotska Sandön i Gotlands län den 1 augusti 1963 skall avsättas till nationalpark och benämnas Gotska Sandöns nationalpark.
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändringar

Brev (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark

Förarbeten
Prop. 1963:61

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.