Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1963-09-06
Ändring införd
SFS 1963:486
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Grekland den 1 juli 1960.

Ändringar

Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.