Upphävd författning

Cirkulär (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1964-04-10
Ändring införd
SFS 1964:115
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För att öka möjligheterna att åstadkomma övningsobjekt för praktisk utbildning av byggnadsarbetare är det angeläget att statliga och statsbidragsberättigade byggen ställas till förfogande som övningsbyggen, när detta är lämpligt med hänsyn till lokala, utbildningsmässiga och tekniska förhållanden. Statliga och statsbidragsberättigade byggen böra med hänsyn härtill förberedas på sådant sätt, att deras användning som övningsobjekt underlättas. Det åligger statsbidragsgivande myndighet att i samband med att statsbidrag beviljas hos mottagaren av statsbidraget framhålla vikten av att nämnda förberedande åtgärder vidtagas. På arbetsmarknadsstyrelsen ankommer att medverka till att överläggningar komma till stånd med berörda myndigheter om vilka byggnadsobjekt som skola ställas till förfogande som övningsbyggen.

Ändringar

Cirkulär (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare

Förordning (2012:421) om upphävande av cirkuläret (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare

Omfattning
upph.