Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:533) om överflyttande å skolöverstyrelsen av vissa uppgifter, som tillkomma sjöfartsstyrelsen;

Version: 1964:533

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-06-29
Ändring införd
SFS 1964:533
Ikraft
1964-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1964:533) om överflyttande å skolöverstyrelsen av vissa uppgifter, som tillkomma sjöfartsstyrelsen

  Ikraftträder
  1964-10-01

Förordning (1988:662) om upphävande av kungörelsen (1964:533) om överflyttande av uppgifter från sjöfartsstyrelsen till skolöverstyrelsen

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-07-01