Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-09-09
Ändring införd
SFS 1964:574
Ikraft
1964-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i gällande författningar eller särskilda beslut stadgat rörande statsstipendienämnd i stället skall avse vederbörande studiemedelsnämnd.

Ändringar

Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna

    Ikraftträder
    1964-10-01