Upphävd författning

Kungörelse (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Version: 1964:634

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-11-06
Ändring införd
SFS 1964:634
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall avgivas enligt formulär som riksåklagarämbetet fastställer.

Ändringar

Kungörelse (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (1998:626) om upphävande av kungörelsen (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
upph.