Upphävd författning

Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-12-04
Ändring införd
SFS 1964:810
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I den utsträckning som fordras av hänsyn till militär verksamhet må förbud meddelas för obehöriga att vistas inom allmänt vattenområde.

2 §  Förbud meddelas av länsstyrelsen efter framställning av militärbefälhavaren.

3 §  Den som överträder förbud enligt denna kungörelse, dömes till dagsböter.

Ändringar

Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet

Ändring, SFS 1990:1334

    Omfattning
    upph.