Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:879) om upphörande av tolagsersättningen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-12-11
Ändring införd
SFS 1964:879
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att ersättning för mistad tolag eller motsvarande ersättning av tullmedel icke skall utgå för tid efter 1964 års utgång.

Ändringar

Kungörelse (1964:879) om upphörande av tolagsersättningen (obsolet)

Förarbeten
Prop. 1964:157