Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-12-11
Ändring införd
SFS 1964:880
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna, att friskilling enligt särskilda av Kungl. Maj:t meddelade förordnanden icke skall utgå efter 1964 års utgång.

Ändringar

Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling (obsolet)

Förarbeten
Prop. 1964:157