Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1965-02-26
Ändring införd
SFS 1965:29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna som följer.
Ersättning, som utgått på grund av särskild lagstiftning i främmande stat om ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse, eller ersättning av medel, vilka Förbundsrepubliken Tyskland överlämnat till annan stat till förmån för dem som utsatts för sådan förföljelse, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Ändringar

Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse