Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1965-11-19
Ändring införd
SFS 1965:610
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sedan Island den 24 september 1965 tillträtt den mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 12 juli 1957 träffade överenskommelsen om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna, har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att överenskommelsen skall lända till efterrättelse i förhållande till Island från och med den 1 januari 1966.

Ändringar

Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna