Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1965-12-10
Ändring införd
SFS 1965:725
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att riksdagen beslutat efterge den rätt som kan tillkomma statsverket på grund av s.k. garantiförbindelser, vilka legat till grund för prövning av utlännings försörjningsmöjligheter i ärenden om visering för inresa i Sverige.

Ändringar

Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser