Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:783
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer

Ändring, SFS 1966:362

  Omfattning
  ändr. 3-5, 11, 12, 14, 15 §§

Ändring, SFS 1968:303

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12-15, 18-21 §§

Ändring, SFS 1970:688

  Omfattning
  ändr. 4, 12, 14-16, 21 §§

Ändring, SFS 1974:594

  Omfattning
  upph. 15-17 §§; ändr. 3-5, 7, 8, 11, 12, 14 §§; omtryck

Förordning (1977:860) om ändring i instruktionen (1965:783) för statens rättsläkarstationer

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 1, 9, 12, 13, 18, 21 §§

Ändring, SFS 1988:1238

  Omfattning
  upph.