Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:894) om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:894
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Åtnjuter tjänsteman, på vilken statens allmänna tjänstepensionsreglemente den 28 maj 1959 (nr 287) är tillämpligt och för vilken avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer, tjänstledighet med C-avdrag för att vid statlig institution bedriva forskningsarbete med anslag från statligt forskningsråd eller annan statlig myndighet eller från enskild person eller stiftelse, tillgodoräknas tjänstledighetstiden honom för kvalifikationstids- och tjänstårsberäkning enligt reglementet som om tjänstledigheten åtnjutits för offentligt uppdrag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1965:894) om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 9 november 1962 (nr 570) om tillgodoräkning i löne- och pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete skall upphöra att gälla.

Ändring, SFS 1991:1430

    Omfattning
    upph.