Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-07-22
Ändring införd
SFS 1966:472
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att föreskrift om begränsning till 1 000 kronor av sådant pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle icke skall tillämpas beträffande den som avlidit efter utgången av juni 1966.

Ändringar

Kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle

Ändring, SFS 1988:1159

    Omfattning
    upph.