Upphävd författning

Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1966-10-21
Ändring införd
SFS 1966:550
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m.

Förordning (1990:626) om upphävande av kungörelsen (1966:550) om köttbesiktningstvång beträffande renkött m.m.

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-07-01