Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-03-31
Ändring införd
SFS 1967:101
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring

Förordning (1988:573) om upphävande av kungörelsen (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-07-01