Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Förordning (1967:160) om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-05-12
Ändring införd
SFS 1967:160
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna, att sådan fond för avgångsbidrag, vars tillgångar den 31 december 1966 lämnats som engångspremie för avgångsbidragsförsäkring, skall vara frikallad från skattskyldighet för all inkomst vid 1967 års taxering till statlig och kommunal inkomstskatt.

Ändringar

Förordning (1967:160) om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag

Förarbeten
Prop. 1967:39

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.