Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1967-06-30
Ändring införd
SFS 1967:490
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.

Förordning (1988:663) om upphävande av kungörelsen (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-07-01