Upphävd författning

Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-11-10
Ändring införd
SFS 1967:617
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreståndare för ålderdomshem skall inom två veckor efter det en person för vård eller tillsyn flyttat till hemmet underrätta pastorsämbetet i personens kyrkobokföringsort om inflyttningen.

2 § har upphävts genom förordning (1981:663).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)

Ändring, SFS 1973:763

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:233) om ändring i kungörelsen (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 och 24 §§ folkbokföringsförordningen (1967:198)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:663) om ändring i kungörelsen (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 och 24 §§ folkbokföringsförordningen den 9 juni 1967 (nr 198)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdomsfängelse eller internering.
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. författningsrubr.

Förordning (1991:804) om upphävande av förordningen (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)

  Omfattning
  upph.