Upphävd författning

Kungörelse (1967:704) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:704
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, dels att vad som föreskrives i 63 § taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513) om förstörande av deklarationer och andra till ledning vid allmän fastighetstaxering avgivna uppgifter icke skall tillämpas på deklarationer och andra uppgifter, som avgivits till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering, dels att dessa handlingar skall bevaras för framtiden.

Ändringar

Kungörelse (1967:704) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.