Upphävd författning

Sjöfartsstyrelsens Meddelande (1968:115) om ändrade sjöräddningssignaler

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-03-01
Ändring införd
SFS 1968:115
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sjöfartsstyrelsen har genom meddelande den 17 januari 1968 (A nr 2 1968) utfärdat nya bestämmelser om sjöräddningssignaler. De i meddelandet föreskrivna signalerna ersätter de ''Sjöräddningssignaler'' som är beskrivna i lotsstyrelsens kungörelse den 2 juni 1954 angående sjöräddningsstationer och deras utrustning, anvisningar för räddningsföretag med raketapparat samt sjöräddningssignaler.

Ändringar

Sjöfartsstyrelsens Meddelande (1968:115) om ändrade sjöräddningssignaler

Ändring, SFS 1996:896

    Omfattning
    upph.