Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-04-26
Ändring införd
SFS 1968:147
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att socialstyrelsen skall vara huvudtillsynsmyndighet för dels de epileptikeranstalter som avses i övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 26 april 1967 (nr 131) om statsbidrag till viss hälso- och sjukvård, dels anstalter för psykopatiska och nervösa barn. Skolöverstyrelsen har tillsyn över undervisning som bedrives vid anstalterna.

Ändringar

Kungörelse(1968:147)om den centrala tillsynen över vissa anstalter

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.