Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:499) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-10-18
Ändring införd
SFS 1968:499
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att räntan på lån som avses i kungörelserna den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, den 30 april 1948 (nr 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, den 16 juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, den 30 juni 1952 (nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s.k. flyktingstudenter, den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelse om studielån åt flyktingstudenter och den 30 juni 1959 (nr 436) med särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande, de båda sistnämnda kungörelserna i vad de avser studielån med statlig kreditgaranti, från och med den 1 november 1968 tills vidare skall utgöra 5,5 procent.

Ändringar

Kungörelse (1968:499) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti

Ändring, SFS 1991:323

    Omfattning
    upph.