Upphävd författning

Kungörelse (1968:517) om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1968-10-11
Ändring införd
SFS 1968:517
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Kungörelse (1968:517) om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.