Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:614
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har Kungl. Maj:t i taxa, annan författning eller särskilt beslut angivit visst pris för tillhandahållande av vara eller tjänst, skall priset höjas med belopp som motsvara den skatt som skall utgå enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdesskatt.

Ändringar

Kungörelse (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.

Förordning (1988:1517) om upphävande av kungörelsen (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-01-01