Upphävd författning

Lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1968-12-13
Ändring införd
SFS 1968:738
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad

Förarbeten
Prop. 1968:134

Ändring, SFS 1988:1557

    Omfattning
    upph.