Upphävd författning

Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1969-05-09
Ändring införd
SFS 1969:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om tryckningsarbete avser viktigare statsändamål, skall minst tio exemplar framställas på papper som har vikten 80 gram per kvadratmeter, avslitningslängden 3 000 och vikningstalet 25. Dessa värden skall bestämmas enligt kungörelsen den 29 juni 1964 (nr 504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet. Papperet skall i övrigt vara av sådan beskaffenhet att det i allt väsentligt uppfyller de krav vilka enligt nämnda kungörelse gäller för papper, som får märkas med orden svenskt arkiv. Det åligger riksarkivet att efter samråd med statskontoret närmare bestämma för vilka arbeten det angivna papperet skall användas.

Ändringar

Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål

Ändring, SFS 1991:1736

    Omfattning
    upph.