/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:39) om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1969-03-14
Ändring införd
SFS 1969:39
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna som följer.
Räntan på lån som avses i kungörelserna den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, den 30 april 1948 (nr 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, den 16 juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, den 30 juni 1952 (nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s.k. flyktingstudenter, den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelser om studielån åt flyktingstudenter och den 30 juni 1959 (nr 436) med särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande, de båda sistnämnda kungörelserna i vad de avser studielån med statlig kreditgaranti, fastställes av centrala studiehjälpsnämnden utan hinder av vad som sägs i nämnda kungörelser.
Mot beslut enligt denna kungörelse av centrala studiehjälpsnämnden får talan ej föras.

Ändringar

Kungörelse (1969:39) om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti