Upphävd författning

Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Ändring införd
SFS 1969:409
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i författning eller särskilt beslut föreskrivit om fältläkarkåren, marinläkarkåren eller fältveterinärkåren i stället skall avse försvarets medicinalkår.

Ändringar

Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår

Förordning (1989:897) om upphävande av kungörelsen (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-02-01