Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:464) om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar

Version: 1969:464

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1969-06-27
Ändring införd
SFS 1969:464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1969:464) om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar

Ändring, SFS 1987:280

    Omfattning
    upph.