Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:78) om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1969-04-25
Ändring införd
SFS 1969:78
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, i fråga om tjänsteman vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer, funnit gott förordna som följer.
Statens avtalsverk eller annan myndighet som verket bestämmer föreskriver inom vilken tid och i vilken ordning tjänsteman skall betala åter avlöningsförmån, som utbetalats till honom för tid då han deltar i strejk eller är föremål för lockout.

Ändringar

Kungörelse (1969:78) om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt

Ändring, SFS 1991:1751

    Omfattning
    upph.